Organisatie betrekken bij de strategie

Moneybird heeft een strategie die vijf jaar vooruit kijkt. Om deze strategie te ontwikkelen schoof ik in het najaar van 2021 aan bij elk team. Gezamenlijk in gesprek over hun visie en blik op de toekomst. Om vanuit daar een Moneybird-strategie neer te zetten, die strak genoeg staat voor teams om verder te kunnen bouwen, maar genoeg ruimte laat voor creativiteit en interpretatie. In dit artikel neem ik je mee door hoe we bij Moneybird onze eerste echte strategie op papier hebben gezet.

Collega’s betrekken voor meer inzicht #

Toen we begonnen met Moneybird, was het eenvoudig om overal van op de hoogte te zijn binnen het bedrijf. We waren met z’n drieën en konden de lijntjes kort houden. Zo wisten we continu wat belangrijk was voor onze klanten en welke ontwikkelingen er in de markt zijn. Door de jaren heen is het team gegroeid. Dit was nodig om Moneybird door te ontwikkelen, maar ook om het groeiende aantal klanten te kunnen ondersteunen. We hebben nu 45 teamleden die op hun manier in aanraking komen met onze klanten en vanuit hun eigen kaders signalen in de markt oppikken. In mijn ogen is een strategie alleen goed als hij goed aansluit bij de behoefte van je klanten. Ik ben met elk team om tafel gegaan voor een strategische sessie. Door het hele team te betrekken krijg ik een zo volledig mogelijk beeld van de ontwikkelingen en sluit de strategie daar beter bij aan.

Wennen aan strategisch denken #

Hoewel collega’s gewend zijn om betrokken te worden bij besluitvorming, merkte ik dat ze even moesten wennen aan de manier van denken. En dus samen na te denken over de strategie van Moneybird. Als ondernemer ben ik gewend om altijd een paar stappen vooruit te denken. Die eigenschap heb ik over de vijftien jaar Moneybird kunnen leren en aanscherpen. Voor veel collega’s is het niet nodig om heel ver in de toekomst te kijken. Maar door vragen lukte het om de teams op de goede manier naar de strategie te laten kijken. Een vraag die veel mensen aan het denken zetten was: “Omschrijf hoe de wereld er over 30 jaar uit ziet”. 

De weg naar de Moneybird-strategie in stappen

Raamwerk #

Om goed voorbereid te zijn op deze sessies met collega’s heb ik veel gelezen. Er zijn veel boeken geschreven over het schrijven van een strategie. Elk boek beschrijft een eigen aanpak en heeft andere invalshoeken. Omdat het goed is om een strategie vanuit verschillende kanten te belichten, heb ik zelf een raamwerk gemaakt waarin de verschillende invalshoeken naar voren komen. Er staan vragen in die afkomstig zijn uit meerdere theorieën. Om de teams meer inzicht te geven, heb ik zoveel mogelijk verwezen naar de theorie erachter met voorbeelden. Een voorbeeld zorgt dat je veel sneller ideeën krijgt voor antwoorden.

Van input naar strategie #

Na het verzamelen van de input van alle teams, bleken niet alle teams op één lijn te zitten. Het was daarom even puzzelen om alle visies tot zijn recht te laten komen in de strategie. Je wilt namelijk een strategie met focus en niet één die alle kanten uit gaat. Het is uiteindelijk gelukt om een strakke strategie neer te zetten door opnieuw in gesprek te gaan met de teams en zelf te puzzelen met een goede vertaling.

Collega’s betrokken houden bij de strategie #

Toen de strategie helemaal uitgewerkt was, hebben we de strategie gepresenteerd aan het team. Nu is het de kunst om de strategie levend te houden in het team. Daarom zijn we sinds kort begonnen met een maandelijkse Business Review Meeting. Hierin bespreken we de resultaten van de strategie met vertegenwoordigers van alle teams en het management. Het is belangrijk om hierin wel open te zijn richting de rest van het team. Iedereen binnen Moneybird kan de resultaten zien die voor deze meeting gedeeld worden en de notulen lezen. Daarnaast willen we regelmatig aandacht besteden aan de strategie en de resultaten om te zorgen dat de teams continu keuzes blijven maken in lijn met onze doelen. 

Teams verder met uitwerken van de strategie #

Het is altijd een uitdaging om de strategie goed op te schrijven. Enerzijds wil je duidelijkheid geven over wat er moet gebeuren. Anderzijds wil je absoluut niet het werk voorkauwen. We hebben veel knappe koppen in het team die veel beter zijn in het vertalen van de strategie naar concrete acties. We hebben daarom gekozen om de strategie op te schrijven in de vorm van een Big Hairy Audacious Goal en een aantal prioriteiten. De prioriteiten bakenen af waar we dit jaar aandacht aan willen besteden, maar zijn tegelijkertijd flexibel genoeg om breed inzetbaar te zijn. Vervolgens kan elk team aan de slag om een strategie voor het team te maken. Een voorbeeld van een prioriteit is “Minimalisme”. Voor de engineers betekent dit dat we liever geen code schrijven dan wel code schrijven, omdat we weten dat elke regel code in de toekomst ook onderhouden moet worden. Voor marketing betekent minimalisme dat we continu keuzes maken over welke initiatieven we wel en niet ontplooien.”

Meer focus mogelijk #

Het strategieproces hebben we dit jaar voor het eerst uitgevoerd. Hierdoor hebben we veel geleerd. Voor mij is de input vanuit de teams heel waardevol gebleken, dat wil ik volgend jaar niet anders doen. Ik denk dat we de strategie nog scherper kunnen neerzetten, met nog meer focus. Dus dat is iets waar ik volgend jaar aandacht aan ga geven tijdens het schrijven van de strategie voor 2023.

Samen strategie neerzetten #

Nu ik dit opschrijf, besef ik me opnieuw hoe gaaf het is dat we met elkaar een goede strategie neergezet hebben. Na vijftien jaar Moneybird werd het tijd om de strategie expliciet op papier te zetten. Eerder was dit niet nodig omdat de strategie zich organisch verspreidde in het team via Joost en mij (de founders). De strategie zorgt nu voor een betere afstemming in het team en maakt collega’s bewuster van de keuzes die we continu maken.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.