Mag Moneybird cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze privacy statement.

Privacy Statement Moneybird B.V.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. MoneyBird B.V. (hierna: Moneybird) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites www.moneybird.com, www.moneybird.nl als wel de gebruikers van haar applicatie.

De rechtsverhouding tussen u en Moneybird wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Moneybird

Moneybird levert online boekhoudsoftware en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Moneybird zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Moneybird verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor Moneybird via de website of applicatie;
 • Gebruik maakt van Moneybird;
 • Contact opneemt met de support van Moneybird;

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Moneybird verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze applicatie en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
 • Leveren van diensten voor het maken en versturen van facturen, offertes en overige diensten binnen de applicatie;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;
 • Indien hiervoor aangemeld, het verifiëren van gegevens. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit en het waarborgen van een veilige omgeving binnen Moneybird geven we gebruikers de mogelijkheid verschillende gegevens te verifiëren zoals KvK-nummer en IBAN.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop Moneybird deze heeft beveiligd.

Moneybird bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Moneybird draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Moneybird maakt gebruik van Amazon Web Services en TRUE voor hosting en opslag van gegevens. Moneybird beschikt tevens over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de Moneybird web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Het is mogelijk om binnen de applicatie van Moneybird gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig opgeslagen, met gebruik van hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Moneybird zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Moneybird zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Moneybird kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming MoneyBird Holding B.V.

De website van Moneybird bevat links naar websites van derden. Moneybird is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Moneybird behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Moneybird zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van Moneybird wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die Moneybird plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.
 • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Moneybird website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Moneybird maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Moneybird bijvoorbeeld gegegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u bent ingelogd in de webapplicatie kan Moneybird bovendien gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de webapplicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan Moneybird.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht Moneybird te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Moneybird zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Moneybird verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Moneybird in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien Moneybird mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Moneybird dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@moneybird.nl.

Versie: 10 juli 2017