Privacyverklaring voor sollicitanten

Door te solliciteren bij Moneybird ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens door ons worden verwerkt en opgeslagen. Bij Moneybird vinden we het belangrijk dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je gegevens worden daarom uitsluitend gebruikt voor onze sollicitatieprocedure. Wij verstrekken geen informatie aan derden. We houden ons bij de verwerking van jouw persoonlijke informatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor onze sollicitatieprocedure werken wij met de tool Homerun (opent in nieuw tabblad). Hierin verzamelen en verwerken wij gegevens van alle sollicitanten. Jouw gegevens komen binnen via het ingevulde formulier. De gegevens die verplicht moeten worden ingevuld in de database van Homerun en dus worden opgeslagen zijn: je voornaam, achternaam, e-mailadres, opleiding en ervaring. Niet verplicht zijn je geboortedatum, woonplaats, land, telefoonnummer, persoonlijke website, link naar Twitter/LinkedIn/Facebook, cv en de antwoorden die je invult bij het vragenformulier. Je kan ook kiezen voor de mogelijkheid om informatie uit je LinkedIn-profiel op te halen. Daarnaast slaan we samenvattingen van gesprekken met jou op in Homerun.

Onderdeel van een sollicitatieprocedure kan een testafname zijn. Als dit het geval is bij jouw procedure en er is een externe partij bij betrokken, dan vragen we daarvoor per e-mail jouw toestemming.

Het kan zijn dat we gedurende je sollicitatieprocedure referenties willen inwinnen. Dit doen wij omdat wij er op moeten kunnen vertrouwen dat jij als medewerker integer en betrouwbaar bent. Wij vragen jou daar altijd toestemming voor en winnen nooit zonder je toestemming referenties in. Achteraf informeren we je over de uitkomsten van de referentiecheck.

Moneybird bewaart je gegevens tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na deze procedure bewaren we je gegevens nog maximaal 4 weken. Na deze periode worden je persoonsgegevens volledig uit Homerun verwijderd en zijn daarmee niet meer beschikbaar voor Moneybird.

Mochten we je gegevens langer willen bewaren, bijvoorbeeld als we een vergelijkbare functie verwachten, dan vragen wij je hier toestemming voor. In dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar na het eindigen van de sollicitatieprocedure.

Door bij Moneybird te solliciteren ga je akkoord met de verdere verwerking van je persoonsgegevens binnen Moneybird Holding B.V. en Moneybird B.V.

Moneybird heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer je gegevens op dat moment nog bij ons opgeslagen zijn, zullen we je hiervan op de hoogte stellen.

Versie 1, mei 2018