Crediteuren

Crediteuren, debiteuren, balans… Begrippen die je tegenkomt als je jouw financiele administratie doet. In dit artikel leggen we je uit wat crediteuren zijn.

Wat houdt crediteuren in? #

Crediteuren zijn facturen die jij nog moet betalen. Je hebt deze factuur ontvangen omdat je een product of dienst hebt afgenomen van een ander bedrijf. Zolang je deze factuur nog niet hebt betaald, noem je het een crediteur. Je hebt nog een schuld bij een ander.

Wat is een ander woord voor crediteuren? #

Omdat jij nog geld moet betalen aan je leverancier, kun je een crediteur ook wel een schuldeiser noemen.

Wat is het verschil tussen debet en credit bedrag bij crediteuren? #

Wanneer crediteuren aan de creditkant van de balans staan, betekent dit dat je nog een bedrag moet betalen aan je leverancier, je hebt een schuld. Debet betekent dat je nog een bedrag moet krijgen van je klant, je hebt nog geld tegoed. 

Wil je meer weten over debiteuren? Lees dan het artikel over debiteuren.

Wat zijn crediteuren op de balans? #

Crediteuren vind je op de balans terug onder vlottende passiva. Het is de rechterkant van de balans. Die rechterkant noem je ook wel de creditzijde. 

Hoe bereken je de crediteuren? #

Crediteuren is het totale bedrag van openstaande facturen van je leveranciers.

Wat betekent de omloopsnelheid van crediteuren? #

De omloopsnelheid van crediteuren toont aan hoe snel een crediteur wordt betaald. Hoe lager dit getal, hoe sneller de crediteur wordt betaald en hoe krapper de liquiditeit van je bedrijf. 

De omloopsnelheid van crediteuren wordt berekent door: kostprijs van de omzet / crediteuren

(De kostprijs van de omzet zijn kosten die je hebt voor de inkoop van producten of diensten die je later weer verkoopt.)

Wat is een credit factuur? #

Een creditfactuur wordt ook wel een creditnota genoemd. Een creditfactuur die je zelf maakt valt onder 'debiteuren'. Een credit factuur die je ontvangt van een leverancier valt onder crediteuren. 

Crediteuren vallen onder passiva op de balans. Wat is verschil tussen activa en passiva? #

Activa en passiva komen terug op de balans. De balans laat de financiële situatie van jouw bedrijf op dat moment zien. Aan de linkerkant van de balans staan de activa. Onder activa vallen de bezittingen van jouw pand en je liquide middelen. Aan de rechterkant staan de passiva. Onder passiva staat aangegeven hoe je bezittingen zijn gefinancierd, onder andere door je eigen vermogen, crediteuren en leningen. 

Is crediteur inkoop of verkoop? #

Een crediteur valt onder inkoop. Jij hebt een product of dienst gekocht bij een ander bedrijf voor jouw eigen bedrijf, dat noemen we inkopen.

Is crediteuren vreemd vermogen? #

Crediteuren vallen onder kort vreemd vermogen. Onder kort vreemd vermogen vallen schulden met een looptijd van minder dan één jaar. Je moet deze kortlopende schulden binnen een jaar betalen. 

Is crediteuren een schuld? #

Crediteuren zijn een schuld, omdat je iemand anders nog geld verschuldigd bent. Je hebt bijvoorbeeld een factuur voor een product of dienst die jij hebt ontvangen, nog niet betaald.

Misschien vind je dit ook interessant ...