Liquiditeit

Elke ondernemer weet hoe belangrijk het is om genoeg geld te hebben om de rekeningen te kunnen betalen. Maar hoe weet je of je genoeg geld hebt? En hoe meet je dat? In dit artikel vertellen we wat liquiditeit is, hoe je het kunt berekenen en hoe je de liquiditeit kunt verbeteren voor een financieel gezonde onderneming.

Wat is liquiditeit? #

Liquiditeit laat zien of een bedrijf kan voldoen aan de betalingsverplichtingen op korte termijn. Kort gezegd, gaat het erom of je genoeg geld hebt om de rekeningen te betalen die je binnen een jaar moet voldoen. Als je je rekeningen kunt betalen, is je bedrijf 'liquide'. Als dat niet zo is, is je bedrijf 'illiquide'. Als je liquiditeit niet goed is, loop je het risico in de problemen te komen met het betalen van je rekeningen.

Hoe bereken je de liquiditeit? #

De twee meest voorkomende manieren om je liquiditeitsratio te berekenen zijn de current ratio en de quick ratio. Laten we kijken naar de verschillen en de berekeningen.

Current ratio #

Current ratio laat bezittingen zien die je snel in geld kunt omzetten, zoals openstaande facturen of producten die nog moeten worden verkocht. Dit wordt dan vergeleken met alles wat je binnen een jaar moet betalen, zoals rekeningen of leningen. Als je meer bezit dan dat je moet betalen, ben je goed op weg.

Current ratio berekenen

De formule voor current ratio is:

Vlottende activa / Kortlopende schulden 

Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die maar één productieproces meegaan. Bijvoorbeeld voorraden en debiteuren. Onderdeel hiervan zijn liquide middelen zoals een kas en een bankrekening. Vaste activa tellen in de berekening niet mee. Dit zijn bezittingen die meerdere productieprocessen (langer dan een jaar) meegaan, zoals machines en gebouwen. 

Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van minder dan één jaar. Bijvoorbeeld een nog te betalen rekening.

Quick ratio #

De berekening van deze liquiditeitsratio is strenger dan de current ratio. De quick ratio kijkt naar dezelfde zaken als de current ratio, maar negeert de voorraad, omdat het niet altijd gemakkelijk is om die snel in geld om te zetten.

Quick ratio berekenen

De formule voor quick ratio is:

(Vlottende Activa - Voorraden) / Kortlopende schulden

Bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt dat auto's maakt, kan het een tijdje duren voordat je de auto's hebt verkocht. De quick ratio geeft je een beter idee of je al je rekeningen kunt betalen, zelfs als je de auto's niet direct kunt verkopen. 

Hoe hoog moet de liquiditeit zijn? #

Of jouw bedrijf een gezonde liquiditeit heeft, hangt af van de berekening die je hebt gekozen. Doorgaans kan je vasthouden aan deze vuistregels:

  • Current ratio: is de uitkomst hoger dan 1,5 dan heb je een gezonde liquiditeit.
  • Quick ratio: is de uitkomst hoger dan 1 dan duidt dat een gezonde liquiditeit aan.

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk? #

Een goede liquiditeit is belangrijk voor ondernemers, voor leveranciers en voor banken en andere financiële instellingen:

  • Voor jou als ondernemer is het een geruststellend gevoel wanneer je zeker weet dat je genoeg geld hebt om je rekeningen op tijd te betalen. Als je niet zeker weet of je de leveranciers kunt betalen, kan dat stressvol zijn.
  • Als je jouw leveranciers vraagt om wat langer te wachten op hun betaling, willen ze er natuurlijk zeker van zijn dat je ze daadwerkelijk gaat betalen. Met je liquiditeitsratio kun je bij je leveranciers aantonen dat je bedrijf in staat is om op korte termijn uit te betalen.
  • Voor banken en andere financiële instellingen is een goede liquiditeit belangrijk: wanneer je een lening aanvraagt, zullen deze instellingen je liquiditeit beoordelen. Ze willen er zeker van zijn dat je in staat bent om de lening en de rente op tijd terug te betalen. 

Wat kun je doen om de liquiditeit te verbeteren? #

Er bestaan verschillende strategieën om ervoor te zorgen dat je meer geld op je rekening hebt, oftewel om je liquiditeit te versterken.

Debiteuren- en crediteurenbeheer #

Stel dat je een winkel runt en je moet je leverancier betalen voor de producten die je verkoopt. Als je langer kunt wachten om die factuur te betalen, kan dat geld langer op je rekening blijven staan. Aan de andere kant, als je jouw klanten kunt aanmoedigen om hun rekeningen sneller te betalen, krijg je dat geld eerder binnen. Dus als je zowel de tijd kunt verlengen die je hebt om je leverancier te betalen, als de tijd kunt verkorten waarin jouw klanten jou betalen, houd je het geld langer vast.

We noemen dit ook wel debiteuren- en crediteurenbeheer. Met een online boekhoudpakket zoals Moneybird kun je jouw debiteuren- en crediteurenbeheer verbeteren. Door gebruik te maken van het debiteuren- en crediteurenoverzicht kun je nauwlettend je facturen en betalingen bijhouden. Het systeem maakt het gemakkelijk om te zien welke klanten nog moeten betalen en welke facturen bijna vervallen. Je kunt zelfs automatische betalingsherinneringen en aanmaningen instellen, zodat je sneller betaald krijgt. In het crediteurenoverzicht kun je bijhouden welke inkoopfacturen of bonnen jij nog moet betalen. 

Door deze methoden toe te passen, kun je de liquiditeit van je bedrijf verbeteren en ervoor zorgen dat je altijd genoeg geld hebt om je rekeningen te betalen.

Liquiditeit versus solvabiliteit en rentabiliteit

Liquiditeit geeft aan of een bedrijf genoeg geld heeft om rekeningen en schulden op korte termijn (tot een jaar) te betalen.

Solvabiliteit laat de verhouding zien tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van je bedrijf. Door de solvabiliteit te berekenen, zie je of een bedrijf in staat is om schulden op lange termijn te betalen.

Rentabiliteit geeft aan hoe goed een bedrijf winst kan genereren uit het totale vermogen, het eigen vermogen of het vreemd vermogen.

Zorg ervoor dat je bedrijf financieel flexibel blijft en voldoende cashflow heeft om aan je korte termijn verplichtingen te voldoen. Met een goede liquiditeit ben je in staat om je rekeningen op tijd te betalen en creëer je vertrouwen bij leveranciers en financiële instellingen. Verbeter je liquiditeit door slim om te gaan met betalingstermijnen en gebruik te maken van een geavanceerd boekhoudprogramma.

Misschien vind je dit ook interessant ...