Investeringen en afschrijvingen

Als ondernemer heb je veel uitgaven. Wanneer is een uitgave een investering en wanneer zijn dit kosten? En wat is afschrijven en hoe doe je dat? In dit artikel vertellen we je meer over het afschrijven van zakelijke investeringen en wanneer je uitgaven als kosten opvoert.

Wat zijn investeringen? #

Als je als ondernemer grotere aankopen doet die meerdere jaren meegaan in je bedrijf (en dus niet inkoopt om door te verkopen naar een klant), noemen we dit bedrijfsmiddelen of investeringen. Bedrijfsmiddelen zijn goederen of producten die een waarde hebben van € 450 (exclusief btw) of meer, die meerdere jaren meegaan en waarvan de aanschaf direct bijdraagt aan de omzet van je bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn machines, laptops, meubilair en auto's.

Wat zijn afschrijvingen? #

Omdat je een bedrijfsmiddel een aantal jaar gaat gebruiken, mag je de kosten niet meteen volledig bij de aanschaf als kosten verwerken. Je moet ze ‘afschrijven’ over meerdere jaren. Elk jaar moet je een deel van de kosten opvoeren, zodat je resultaat van dat jaar lager wordt, dit worden ook wel afschrijvingen genoemd. 

Afschrijvingen zijn een manier om de kosten van een investering over een langere periode te spreiden. Over het algemeen hanteert de Belastingdienst een standaard afschrijvingstermijn van vijf jaar voor de meeste bedrijfsmiddelen.

Laten we een voorbeeld nemen van een laptop die je voor € 1.500 hebt gekocht voor je bedrijf. Van de Belastingdienst mag je dit bedrag niet in één keer als bedrijfskosten opvoeren, want het wordt gezien als investering. In plaats daarvan schrijf je de laptop af over de geschatte gebruiksduur. De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. De meest gebruikte afschrijvingsmethode is de lineaire methode. Er wordt dan per jaar een vast percentage afgeschreven van het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde. 

Welk bedrag schrijf ik af?

Het afschrijvingsbedrag wordt als volgt berekend:

(Aanschafwaarde - restwaarde) / gebruiksduur

  • De aanschafwaarde in dit voorbeeld is € 1.500
  • De vermoedelijke gebruiksduur is 5 jaar
  • De restwaarde is € 200

Berekening van de afschrijving: (€ 1.500 - 200) : 5 = € 260 per jaar.

Per maand is dat € 21,67

Let op: In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de afschrijving 20% per jaar is. Er zijn andere regels bij bijvoorbeeld bedrijfspanden (opent in nieuw tabblad). Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10% op de aanschafkosten.

Uitgaven in één keer als kosten opvoeren #

Boven de € 450 móet je afschrijven bij bedrijfsmiddelen. Uitgaven tot € 450 mag je in hetzelfde jaar als kosten opvoeren. Uitgaven zijn in dat geval geen investeringen. Koop je een printer van € 250? Dan mag je deze uitgaven in één keer als kosten boeken.

Is afschrijven inclusief btw? #

Bij afschrijvingen wordt de btw niet meegenomen. De btw op jouw bedrijfskosten vraag je namelijk al terug via de btw-aangifte bij de Belastingdienst. 

Waar staan investeringen en afschrijvingen op de balans? #

Investeringen en afschrijvingen verschijnen allebei op je balans. Investeringen staan aan de activazijde, dit zijn middelen die waarde toevoegen aan je bedrijf. ‘Afschrijvingen sinds de aanschaf’ staan op de passivazijde van de balans. Die worden dan in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Per saldo is de waarde van het bedrijfsmiddel dan de aanschafwaarde min de afschrijvingen sinds de aanschaf.

Afschrijvingskosten vind je op de resultatenrekening. Dus de kosten die je uiteindelijk maandelijks maakt voor een afschrijving, vind je terug bij je andere maandelijkse kosten op de resultatenrekening.

Tip: check ook de site van de Belastingdienst

Wil je wat dieper in de regels duiken? Op de website van de Belastingdienst vind je veel informatie over afschrijven. Lees algemene informatie over afschrijven (opent in nieuw tabblad) maar ook over willekeurige afschrijvingen (opent in nieuw tabblad).

Om je investeringen en afschrijvingen goed bij te houden, is het handig om te werken met een online boekhoudprogramma zoals Moneybird. Lees direct hoe het boeken van investeringen en afschrijvingen in Moneybird (opent in nieuw tabblad) werkt. Plan bijvoorbeeld je afschrijvingen periodiek in via een memoriaal zodat je er zo min mogelijk tijd aan kwijt bent. 

Er zijn diverse soorten uitgaven, waarvan een deel investeringen zijn. Met een goed boekhoudprogramma breng je al je kosten, investeringen en afschrijvingen eenvoudig in kaart. Zo houd je grip op jouw financiën. 

Misschien vind je dit ook interessant ...