Resultatenrekening

Op de resultatenrekening staan je omzet, kosten en resultaat. Het is net als de balans één van de manieren om inzicht te krijgen in de status van je bedrijf. De resultatenrekening vormt samen met de balans de jaarrekening. Voor eenmanszaken is het opstellen van een jaarrekening niet verplicht, voor bv’s wel. In dit artikel geven we je, samen met Moneybird-adviseur Thom Stam, antwoord op alle vragen rondom de resultatenrekening.

Wat is een resultatenrekening? #

Een resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Op de resultatenrekening staan de inkomsten en uitgaven van jouw onderneming in een bepaalde periode. Ook geeft de resultatenrekening aan wat de winst of het verlies was. 

Waar gebruik je de resultatenrekening voor?  #

Je gebruikt de resultatenrekening om te zien wat de werkelijke opbrengsten van je bedrijf zijn. Het laat je zien of je financieel gezond bent en financiële lasten kunt dragen. Is er voldoende ruimte om jezelf salaris uit te keren? Kun je jouw crediteuren op tijd betalen? “De resultatenrekening kun je onder andere goed gebruiken om te weten waar jouw omzet vandaan komt, mits je de categorieën goed hebt ingedeeld.” legt Thom uit. “Bij een webshop met verschillende producten kan het handig zijn om per productsoort te weten wat je winst is. Dat geeft een verdiepingsslag in je onderneming.”  

Welke posten staan er op de resultatenrekening en wat betekenen deze?  #

De resultatenrekening is opgedeeld in omzet en kosten.

  • Onder 'Omzet' zie je het totaal bedrag aan verkopen aan je klanten. Dan kunnen verstuurde verkoopfacturen zijn en/of contant ontvangen bedragen.
  • Onder 'Kosten' zie je de verschillende kostensoorten, categorieën of kostengrootboekrekeningen. Die grootboekrekeningen heb je op een eerder moment bepaald. Grootboekrekeningen helpen je om overzicht te krijgen in je administratie.

Het nettoresultaat is de omzet min de kosten.

Voorbeeld resultatenrekening in Moneybrid

Wat moet je doen voor een correcte resultatenrekening? #

Het is belangrijk dat je je administratie goed bijhoudt. Zodra er inkoopfacturen binnenkomen stuur je deze door naar je administratie zodat je ze kunt verwerken. Zo houd je actuele overzichten. De resultatenrekening wordt ook wel het huishoudboekje van je onderneming genoemd. De resultatenrekening wordt per jaar gemaakt, maar in de meeste online boekhoudpakketten heb je real time inzicht in je resultatenrekening. Zo weet je dus altijd hoe je bedrijf ervoor staat. Op basis daarvan kun je bijsturen en in gesprek met je boekhouder. “Bijhouden van de boekhouding is heel belangrijk. Als je je kosten niet geboekt hebt en dit pas bij de btw-aangifte doet, geeft je resultatenrekening een scheef beeld. Tijdig bijhouden geeft inzicht en je de ruimte om bij te sturen.’’

Wat is het verschil tussen een resultatenrekening en een liquiditeitsbegroting? #

Het grootste verschil tussen een resultatenrekening en een liquiditeitsbegroting is dat je met een liquiditeitsbegroting vooruit kijkt en de resultatenrekening altijd over het verleden gaat. ‘’Een liquiditeitsbegroting is handig als je vaak lang op je geld moet wachten of zit met inkopen of investeringen. Het geeft je inzicht of je voldoende financiën hebt om aan je verplichtingen te voldoen, daar waar een resultatenrekening zich beperkt tot een resultaat uit het verleden.’’

Liquiditeitsbegroting #

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Een liquiditeitsbegroting laat zien hoeveel geld er op je bankrekeningen staat na inkomsten en uitgaven. Zo zie je meteen of er genoeg geld is om je rekeningen te betalen. 

Bij een liquiditeitsbegroting kijk je voor de komende maanden per maand wat je verwacht dat er aan inkomsten binnenkomt en wat je aan uitgaven zult hebben. Dit is een inschatting. Wanneer je dan in een maand verwacht dat je meer moet betalen dan dat er binnenkomt, zie je op de begroting in die maand dat je geld tekort hebt en dus extra geld nodig hebt.

Resultatenrekening #

Op een resultatenrekening staan de kosten en de opbrengsten en op de liquiditeitsbegroting, de ontvangsten en de uitgaven. Op de resultatenrekening komt dan het resultaat te staan (alle opbrengsten – alle kosten) terwijl op de liquiditeitsbegroting het saldo op de rekening wordt weergegeven (alle inkomsten op de rekening – alle uitgaven op de rekening).

Wat is het verschil tussen een resultatenrekening en een balans? #

De balans en resultatenrekening zijn twee verschillende rapporten. 

Balans #

De balans geeft een overzicht van je bezittingen (aan de debetzijde, de linkerkant van de balans) en hoe deze bezittingen zijn gefinancierd, met eigen vermogen en schulden (aan de creditzijde, de rechterkant van de balans). De balans is een momentopname.

Resultatenrekening #

De resultatenrekening geeft een overzicht van je opbrengsten en kosten en daarmee het resultaat van je onderneming. De resultatenrekening is een weergave over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar).

De resultatenrekening geeft een bepaald resultaat. Dit kan een winst of verlies zijn. Dit resultaat wordt op de balans weergegeven als ‘resultaat openstaand boekjaar’ onder het Eigen vermogen. Dit resultaat wordt bij het afsluiten van het boekjaar toegevoegd (of afgeboekt bij verlies) bij het eigen vermogen (of de winstreserves bij een BV) op de balans.

Thom Stam: “Aan de hand van je winst kun je bepalen hoe het met je bedrijf gaat." Dat is het voornaamste stuk waar ondernemers geïnteresseerd in zijn: verdien ik genoeg? Winst kan ook vertekend zijn. Je mist het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen. Hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen, zie je niet terug in Moneybird. Dat is ook niet gek, want het is geen onderdeel van je bedrijf maar van je privéleven. Het kan daarom een heftige realisatie zijn als je er niet voldoende rekening mee houdt bij het beoordelen van je cijfers. "Ik raad ondernemers aan om voor de inkomstenbelasting een voorlopige aanslag in te dienen, zo voorkom je achteraf verrassingen.’’ 

Hoe ziet een voorbeeld van een resultatenrekening eruit?  #

In een boekhoudpakket zoals Moneybird hou je je administratie online bij. Verstuur je bijvoorbeerd facturen of verwerk je banktransacties, dan worden rapporten zoals een balans en een resultatenrekening automatisch bijgewerkt. In het kennisbankartikel Inzicht in je situatie met een resultatenrekening (opent in nieuw tabblad) staan meer voorbeelden van een resultatenrekening.

Wat is het verschil tussen een resultatenrekening en een resultatenbegroting? #

Een resultatenbegroting maak je vooraf, om te berekenen wat je omzet en kosten zullen zijn.  De resultatenrekening laat je de resultaten achteraf zien, als de omzet en kosten duidelijk zijn. ‘’Vooruitkijken is erg belangrijk voor de ondernemer. Met een resultatenbegroting kan je een plan maken op basis van resultaten uit het verleden. Maar je kan een resultatenbegroting ook maken op basis van je doelen en gedurende het jaar vergelijken met de werkelijke resultaten.’’

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.