Kasboek

Een kasboek is onderdeel van je financiële administratie. Waarom je deze moet bijhouden en wat de verschillen zijn met andere onderdelen in je boekhouding, lees je in dit artikel.

Wat is het kasboek? #

Een kasboek is onderdeel van je boekhouding. Als je werkt met contant geld, moet je een kasboek bijhouden. Een kasboek geeft je inzicht in jouw contante geldstromen: wat gaat er in en wat gaat er uit? 

Wie moet een kasboek bijhouden? #

Elke ondernemer die werkt met contant geld moet een kasboek bijhouden. De rechtsvorm van je onderneming maakt niet uit: een eenmanszaak, bv of vof. Als je producten of diensten met contant geld afgerekend worden, dan is het nodig dat je een kasboek bijhoudt. 

Geld muntgeld in hand

Wat is het nut van het bijhouden van een kasboek? #

Net als bij alle andere onderdelen van je financiële administratie geeft het kasboek je financieel inzicht. Hoeveel contant geld gaat er uit en waar geef je dit aan uit? En hoeveel geld komt erbij? Het helpt je om inzicht en overzicht te krijgen. Mede op basis daarvan kun je weer keuzes maken voor je bedrijf. Waar kan je besparen, waar moet je op letten de komende periode, hoe ga je dit op lange termijn aanpakken? 

Als je bonnetjes of inkoopfacturen via de kas betaalt, moet je deze bonnen of inkoopfacturen wel toevoegen aan de administratie en moet je voor de Belastingdienst minimaal 7 jaar bewaren (opent in nieuw tabblad).

Hoe hou ik een kasboek bij?  #

In de meeste online boekhoudprogramma’s kun je een kasboek bijhouden. Zo worden ze eenvoudig onderdeel van je totale financiële administratie, waarbij de contante betalingen meegaan in alle betalingen. Een boekhoudprogramma voorkomt dat je door handmatig werk fouten maakt zoals in Excel eerder kan gebeuren. 

Wat is het verschil tussen een bankboek en een kasboek? #

In een kasboek staan de betalingen die contant zijn gedaan. In een bankboek staan alle transacties die via je bankrekening zijn gedaan. 

Wat is het verschil tussen een begroting en een kasboek? #

In een kasboek schrijf je wat er in en uit je kas gaat, dus hoe de stroom contant geld loopt in jouw onderneming. Dat houd je dus achteraf bij, op het moment dat je iets ontvangen of betaald hebt met contant geld. Bij een begroting kijk je vooruit: wat verwacht ik dat er binnenkomt aan geld en wat zal eruit gaan? Daarin wordt niet expliciet het verschil tussen contant en bank gemaakt.

Waar moet je op letten bij je kasboek? #

Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om te onthouden:  

  • Houd je zakelijke contante uitgaven gescheiden van je privé uitgaven
  • Privé uitgaven uit de zakelijk kas moeten ook geboekt worden
  • Een kas mag nooit een negatief saldo hebben
  • Wanneer je een kassa hebt, moet het kassaldo kloppen met het geld in de kassa.

Wat is een kasverschil? #

Je hebt een kasverschil wanneer het contante geld in de kassa niet overeenkomt met het kassaldo in de boekhouding. Je kunt dit voorkomen door te proberen na te gaan hoe het kasverschil is ontstaan. Als er bijvoorbeeld een boeking is vergeten, is dit te herstellen door de boeking alsnog te maken. De kasverschillen die niet verklaarbaar zijn, boek je af. Het totaal van de overschotten merk je als omzet aan. Het totaal van de tekorten moet je hierbij als privé bestedingen/-opnamen boeken in het geval van een eenmanszaak of vof. Bij een BV is dit rekening courant directie. Positieve kasverschillen moet je dus aanmerken als omzet (ontvangst). Vergeet niet dat hier ook een deel btw in zit. Deze btw boek je als verschuldigde btw over je omzet. De belastingdienst heeft goede informatie over het bijhouden van je omzet (opent in nieuw tabblad).

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.