Omzet en winst

Als ondernemer weet je vaak ongeveer hoeveel omzet je in een jaar draait. Maar weet je ook wat je aan het einde van het jaar onder de streep precies overhoudt en hoe je dat berekent? Om ervoor te zorgen dat je de juiste kennis paraat hebt en weet of jouw bedrijf winst- of verliesgevend is, leggen we je in dit blog alles uit over de omzet en winst van een bedrijf.

Wat is omzet?  #

Omzet is het totaalbedrag aan verkochte producten en/of diensten binnen een bepaalde periode. Bij het berekenen van de omzet heb je twee onderdelen nodig:

  1. De verkoopprijs van de producten of diensten.
  2. Het aantal producten of diensten dat is verkocht.

Onthoud bij het berekenen van de omzet het volgende:

  1. Btw moet je buiten beschouwing laten. Je rekent dus met prijzen exclusief btw, ook als je wel btw op je factuur hebt vermeld.
  2. Het gaat om gefactureerde bedragen. Als je bijvoorbeeld in december facturen hebt verstuurd die pas in het nieuwe jaar worden betaald, mag je deze bedragen rekenen bij de omzet van het huidige jaar.

Hoe bereken je de omzet? #

De formule voor het berekenen van de omzet is: prijs x afzet (verkochte aantal eenheden)

Laten we kijken naar een voorbeeld: Emma heeft een bloemenwinkel. Ze heeft in een maand verschillende boeketten met verschillende prijzen verkocht (exclusief btw). De omzet bereken je als volgt:

  • Omzet boeket 1 = 50 boeketten verkocht x €25 = €1250
  • Omzet boeket 2 = 75 boeketten verkocht x €10 = €750
  • Omzet boeket 3 = 10 boeketten verkocht x €40 = €400

Tel de omzet van alle verkochte boeketten bij elkaar op. De totale omzet komt dan neer op €2400.

Handen die telefoon vasthouden en berekening maken met rekenmachine-app

Zijn omzet en opbrengst hetzelfde? #

Hoewel ze vaak als synoniemen worden gebruikt, is er een klein verschil in de boekhouding. Bij omzet gaat het over het totaalbedrag aan verkochte producten en diensten exclusief btw. Bij de opbrengst worden ook andere financiële voordelen meegeteld, zoals donaties en subsidies.

Wat is het verschil tussen omzet en winst? #

Omzet laat het totale bedrag zien dat een bedrijf verdient door verkoop van producten en diensten. Winst vertelt ons wat er uiteindelijk overblijft na aftrek van alle kosten. Dus zelfs als je een hoge omzet hebt, kan je bedrijf nog steeds verlies maken als de kosten hoger zijn dan de omzet. Dat kan gebeuren als je in een jaar veel kosten hebt gehad, bijvoorbeeld voor personeel of huisvestingskosten hebt gedaan. Om te begrijpen hoe je de winst precies berekent, gaan we verder in op de brutowinst, het bedrijfsresultaat en de nettowinst.

Wat is brutowinst? #

Brutowinst is het bedrag dat overblijft van de omzet na aftrek van directe kosten, ook wel bekend als kosten van de omzet of inkoopkosten. Directe kosten zijn de kosten die je moet maken om een product te kunnen produceren of een dienst te kunnen leveren. In het geval van de bloemenwinkel zijn directe kosten bijvoorbeeld de kosten voor de inkoop van bloemen.

Wat is het bedrijfsresultaat? #

Het bedrijfsresultaat laat zien wat er overblijft na het aftrekken van de directe en indirecte kosten. Indirecte kosten, vaak aangeduid als overhead of vaste lasten, zijn de kosten die je maakt buiten de productie-/inkoopkosten en zijn kosten voor de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn huur van een bedrijfspand, energiekosten en marketinguitgaven. Laten we verdergaan met het voorbeeld van Emma’s bloemenwinkel. Naast haar directe kosten heeft ze ook €500 aan indirecte kosten voor zaken zoals huur en promotie. Het bedrijfsresultaat wordt als volgt berekend: brutowinst - indirecte kosten = €2000 - €500 = €1500.

Wat is nettowinst? #

De nettowinst is wat er overblijft na aftrek van alle kosten: direct, indirect én belastingen, rente en dividend. Als we stellen dat Emma €50 aan belastingen moet afdragen, dan berekenen we haar nettowinst als volgt: brutowinst - indirecte kosten - belastingen = €1500 - €500 - €50 = €950.

Winst- en verliesrekening #

Iedere ondernemer is verplicht om jaarlijks een winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) op te stellen. Hierop staat het overzicht van alle opbrengsten en kosten van jouw onderneming van het afgelopen jaar. 

In het boekhoudprogramma van Moneybird worden al jouw resultaten automatisch bijgehouden in handige overzichten. Zo heb je altijd inzicht in de financiële status van jouw bedrijf.

Wat is een goede nettowinst? #

De kwaliteit van nettowinst wordt vaak gemeten met de nettowinstmarge. Deze bereken je als volgt: (nettowinst/omzet) x 100.

Vuistregels:

  • 5% marge: laag
  • 10% marge: gemiddeld
  • 20% en hoger: hoog

Let op: wat een goede nettowinstmarge echt is, verschilt aanzienlijk per branche.

Stel dat de omzet van Emma’s bloemenwinkel uitkomt op €110.000 en haar nettowinst op €12.000 dan is haar nettowinstmarge: (12.000/110.000) x 100 = 10,90. 

Alles op een rij #

De omzet van een bedrijf vertegenwoordigt het totale bedrag dat wordt omgezet uit de verkoop van producten en diensten. Deze wordt berekend door de verkochte hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs van elk item exclusief btw. De winst is het bedrag dat overblijft na het aftrekken van alle kosten en te betalen belastingen. Als dit bedrag negatief wordt, is het bedrijf verliesgevend.

Wil je weten of je bedrijf een gezonde nettowinst maakt? Bereken dan de nettowinstmarge. Die wordt berekend door de nettowinst te delen door de omzet en het resultaat met honderd te vermenigvuldigen. Wat een goede nettowinstmarge is, verschilt per bedrijf.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.