Spelregels Moneybird Expert

Wat mag en kan je als je Moneybird Expert bent? Lees het in de spelregels.

Moneybird is een online boekhoudpakket, speciaal ontwikkeld voor ondernemers. Er zijn ondernemers die graag zelf de boekhouding bijhouden en er zijn ondernemers die liever hebben dat een deskundige met ze meekijkt. Speciaal voor deze tweede groep hebben we ons expertprogramma in het leven geroepen. Jij kunt je kantoor op deze pagina presenteren als Moneybird Expert en ondernemers kunnen zo eenvoudig een deskundige vinden die verstand heeft van Moneybird. Om de ondernemer ook op dit vlak kwaliteit te kunnen bieden, hebben we enkele voorwaarden opgesteld.

1. Algemeen #

Moneybird en de Moneybird Expert hebben beiden haar eigen relatie met de klant. Er bestaat wel een onderlinge samenwerking, daarom hebben we enkele afspraken op papier gezet.

 • De samenwerking tussen de Moneybird Expert en Moneybird is erop gericht gezamenlijk de klant zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij komen beide partijen hun eigen verantwoordelijkheden na.
 • De Moneybird Expert en Moneybird hebben elk een zelfstandige betaalrelatie met de klant.
 • De Moneybird Expert en Moneybird gaan netjes om met elkaars klanten. De Moneybird Expert zal klanten niet adviseren om over te stappen naar een ander boekhoudpakket (tenzij Moneybird niet meer geschikt is voor de ondernemer) en Moneybird zal een klant met eigen Moneybird Expert niet actief wijzen op een andere Moneybird Expert (tenzij Moneybird naar eigen inzicht bepaalt dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij wanprestaties of de Moneybird Expert zich niet houdt aan de afspraken met Moneybird of de klant).

2. Moneybird Expert #

Kwaliteit is belangrijk. Wij vermelden alleen Moneybird Experts op onze website die voldoende kennis van Moneybird hebben. Dit is van belang om de ondernemer op een goede manier verder te helpen. Om te waarborgen dat een Moneybird Expert genoeg kennis van Moneybird heeft, hebben wij criteria vastgesteld. De Moneybird Expert heeft en gebruikt ‘Mijn Kantoor’ in Moneybird om samen met diens collega’s te werken in administraties van klanten; en de Moneybird Expert beheert binnen Mijn Kantoor minimaal vijf administraties waarvoor in de afgelopen 12 maanden de elektronische btw-aangifte is gedaan via Moneybird. Als je aan deze criteria voldoet, mag je jouw bedrijf en eventueel medewerkers presenteren als Moneybird Expert op onze website. Nadat je bedrijfsprofiel is gepubliceerd op onze website mag je jezelf Moneybird Expert noemen.

Nadat je Moneybird Expert bent geworden, kan het zijn dat je even niet aan de criteria voldoet. Moneybird controleert automatisch of een Moneybird Expert aan de criteria voldoet. Als je 12 maanden lang niet aan de criteria voldoet, verlies je de titel Moneybird Expert en haar voordelen. De bedrijfspagina wordt dan niet meer gepresenteerd op onze website en jouw bedrijf en haar medewerkers mogen zich niet meer Moneybird Expert noemen. We brengen je altijd per e-mail op de hoogte als je niet meer voldoet aan de criteria.

Het is altijd mogelijk om je bedrijf en de medewerkers zelf af te melden als Moneybird Expert via Mijn Kantoor in Moneybird. Hierna vervalt direct de titel Moneybird Expert en haar voordelen. Het bedrijf en de medewerkers mogen zich dan geen Moneybird Expert meer noemen.

3. Het bedrijfsprofiel #

Aan je bedrijfsprofiel kun je afbeeldingen toevoegen voor het bedrijf en de medewerkers. De verwerking van de foto’s vindt plaats in overeenstemming met ons privacybeleid. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het uploaden van afbeeldingen die rechtenvrij zijn of eigendom zijn van het bedrijf. Wanneer een derde Moneybird aanspreekt m.b.t. evt. inbreuk op deze foto’s zal de Moneybird Expert Moneybird schadeloos stellen (vrijwaren).

Via het bedrijfsprofiel op onze website kunnen bezoekers een contactverzoek sturen. Deze mogelijkheid is uit te schakelen door een klantenstop in te stellen via Mijn Kantoor in Moneybird.

De informatie die je opgeeft in je bedrijfsprofiel wordt eigendom van Moneybird. Moneybird kan deze informatie vrijelijk gebruiken in haar (online) communicatie.

3.1. Reviews #

Klanten krijgen de mogelijkheid een review te schrijven voor je bedrijf als je een administratie van die klant minstens drie maanden beheert. Reviews worden automatisch gepubliceerd en Moneybird behoudt het recht om zonder opgave van reden reviews te verwijderen. Hierbij gelden de volgende afspraken:

 • Reviews blijven vier jaar online, waarna ze als verouderd worden beschouwd. Zo houden we de reviews relevant.
 • Het is niet de bedoeling dat je acties koppelt aan het afgeven van een recensie of een hogere recensie van een klant op enige wijze beloont;
 • Recensies van onderling gerelateerde klanten tellen als één. Bijvoorbeeld een recensie van een werkmaatschappij en de bijbehorende holding;

4. Voordelen #

Als Moneybird Expert biedt Moneybird je de volgende voordelen:

4.1. Gratis administratie voor het bedrijf #

Als Moneybird Expert kun je gratis gebruikmaken van het meest uitgebreide pakket voor de eigen administratie van jouw bedrijf. Hierbij gelden de volgende regels:

 • De administratie is uitsluitend voor de eigen administratie van het bedrijf waarmee je vermeld staat op onze website. Zijn er meerdere Moneybird Experts bij één bedrijf, dan krijgt het bedrijf maximaal één gratis pakket;
 • De gratis administratie mag alleen zakelijk gebruikt worden voor de onderneming van de Moneybird Expert (en dus niet voor persoonlijke doeleinden);
 • De administratie beschikt over de functionaliteiten uit het meest uitgebreide pakket;
 • Aanvullende betaalde diensten, zoals een bankkoppeling of transactiekosten, zijn niet inbegrepen;
 • De vergoeding voor de kosten van het meest uitgebreide pakket kan aangevraagd worden vanaf de datum van publicatie van de Moneybird Expert op onze website. De vergoeding gaat in vanaf het moment dat de aanvraag behandeld is door Moneybird. Bij eerder gebruik van Moneybird vindt geen creditering van eerder verzonden facturen plaats.

4.2. Gebruik naam/logo’s Moneybird #

De naam ‘MONEYBIRD’ is een geregistreerd merk. Onze merken/logo’s en pay-off mogen zonder onze toestemming niet door derden worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als Moneybird Expert mag je gebruik maken van onze merknaam en logo’s onder de volgende voorwaarden:

4.2.1. Wat wel mag #

Naam 'Moneybird'

Om aan te geven dat je Moneybird Expert bent, bijvoorbeeld op social media; om te verwijzen naar ons bedrijf of ons product (bijvoorbeeld “Wij gebruiken Moneybird voor de boekhouding” of “Ik geef training in het gebruik van Moneybird”);

Moneybird Expert

Om aan te geven dat je Moneybird Expert bent, bijvoorbeeld op social media, mag je verwijzen naar ons bedrijf of ons product (bijvoorbeeld “Wij gebruiken Moneybird voor de boekhouding” of “Ik geef training in het gebruik van Moneybird”);

Een Moneybird Expert mag het bijbehorende label gebruiken om aan te geven dat zij deze erkenning heeft (bijvoorbeeld door plaatsing van het logo op de eigen website, in de e-mail handtekening, op social media of in het bedrijfspand (bijvoorbeeld in een tombstone op de balie)).

Moneybird expert label

Overige logo's

De overige logo’s (gestileerde vogel, gestileerd woord Moneybird en de combinatie) mogen alleen in overleg gebruikt worden. Neem hierover contact met ons op.

Moneybird logo

4.2.2. Wat niet mag #

 • Gebruik van onze merken en logo’s in uitingen van de Moneybird Expert mag niet de indruk wekken dat er een arbeidsverhouding is met Moneybird en/of dat het bedrijf van de Moneybird Expert onderdeel is van Moneybird;
 • Het volgende gebruik van onze merken en logo’s is in ieder geval niet toegestaan:

 • Gebruik van onze pay-off: “Zo gebeurd, met Moneybird”;
 • Gebruik op een manier die impliceert dat het om een initiatief vanuit of samen met Moneybird gaat, zoals bijvoorbeeld “Moneybird-trainingen”, “Moneybird-handboek”, “Moneybird-workshop”, “Moneybird-danktank”, Moneybird-woordcombinaties aangevuld met een plaatsnaam, en ieder ander gebruik op een manier die impliceert dat de Moneybird Expert en Moneybird direct of indirect commercieel verbonden zijn;
 • Gebruik in AdWords, domeinnamen, handelsnamen, social media namen, op bedrijven (bijv. gevelreclame en andere wegwijzers) of in namen van andere (eigen) commerciële activiteiten;
 • Gebruik als (onderdeel van) een profielfoto, header en/of achtergrondfoto op social media (o.a. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok etc.);
 • Gebruik voor het aanbieden van soortgelijk én andere producten/diensten;
 • Gebruik van een soortgelijke/nagebootste naam voor soortgelijke (financiële) producten, waardoor er verwarring kan ontstaan bij de ondernemers;
 • Ieder ander gebruik op een wijze die merkinbreuk oplevert of onrechtmatig is.

5. Overige voorwaarden consequenties #

De plaatsing op onze website en het gebruik van de titel Moneybird Expert is gebonden aan voorwaarden. Moneybird behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op ieder moment een Moneybird Expert niet (langer) op de website te plaatsen. Moneybird doet dit in onder andere de volgende situaties:

 • De Moneybird Expert voldoet niet aan de criteria;
 • Er wordt misbruik gemaakt van de gratis administratie;
 • Er komen klachten binnen (van ondernemers) dat de Moneybird Expert de Moneybird-naam misbruikt (bijv. gebruik in strijd met de hiervoor genoemde afspraken over het gebruik van de naam/logo’s, of ander ongeoorloofd gedrag richting anderen);
 • Er komen signalen binnen (van ondernemers) dat de Moneybird Expert klanten bewust adviseert om over te stappen naar andere boekhoudsoftware dan Moneybird;
 • Er komen klachten binnen van ondernemers dat de Moneybird Expert niet voldoende presteert;
 • Er wordt ongepaste inhoud geüpload op het bedrijfsprofiel. Bijvoorbeeld ongepast taalgebruik richting Moneybird of collega-Experts of ongepaste afbeeldingen. Moneybird is vrij om te beoordelen wat zij ongepast vindt.

Moneybird zal de Moneybird Expert van tevoren informeren over de voorgenomen verwijdering van diens bedrijfsprofiel. Na verwijdering van het bedrijfsprofiel (al dan niet op eigen initiatief) vervallen o.a. de volgende voordelen:

 • De administratie is niet langer gratis (m.i.v. de maand na verwijdering);
 • Het gebruik van de titel Moneybird Expert, het Moneybird Expert-label en/of enig ander MONEYBIRD-logo is niet langer toegestaan.

6. Wijziging voorwaarden #

Het is Moneybird toegestaan deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Moneybird zal de aangepaste voorwaarden digitaal toesturen onder vermelding van de ingangsdatum.

Versie 1, mei 2023