Btw verleggen

Als ondernemer kun je te maken krijgen met btw verleggen. Je draagt dan het betalen van de btw over aan de ondernemer die goederen of diensten van jou afneemt. In dit artikel lees je wanneer je de btw verlegd en hoe je dit op een factuur verwerkt.

Wat is btw verleggen? #

Als jij als leverancier btw berekent over jouw omzet, betaal jij die aan de Belastingdienst. In een aantal gevallen hoef jij de btw niet zelf te betalen. In plaats daarvan betaalt de ondernemer aan wie jij diensten of goederen levert, de btw rechtstreeks aan de Belastingdienst. Je ‘verlegt’ dus de btw naar een andere ondernemer. Dit is de verleggingsregeling.

Wanneer btw verleggen? #

Als ondernemer ben je altijd verantwoordelijk voor de btw die je verlegt. Controleer dus goed of je de btw daadwerkelijk mag overdragen aan de ander. Twee veelvoorkomende situaties in Nederland waarbij btw verlegd moet worden:

Zakendoen met het buitenland #

De kans bestaat dat je btw moet verleggen als je diensten verleent aan, of afneemt van ondernemers in andere EU-landen. De verleggingsregeling kan ook van toepassing zijn als je diensten afneemt van ondernemers in niet-EU landen. Onthoud dat de btw-regels buiten de EU (opent in nieuw tabblad) verschillen van die binnen de EU.

Onderaanneming en personeel uitlenen  #

Als jij een ondernemer bent in de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbranche of groenvoorziening, heb je vaak te maken met onderaanneming en het uitlenen van personeel. De btw wordt dan betaald door degene die de dienst afneemt, zoals de aannemer of inlener.

Andere situaties #

Er zijn ook andere situaties waarbij btw verlegd. Specifieke informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst (opent in nieuw tabblad). Overige voorbeelden waarbij je btw verlegd zijn:

  • Afval en oude materialen
  • Mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets
  • Onroerende zaken
  • Executieverkopen
  • Levering van gas- en elektriciteitscertificaten
  • Verkoop van goud
  • Telecommunicatiediensten

Hoe ziet een factuur er uit met btw verlegd? #

Normaal gesproken bereken je de btw en zet je deze op de factuur. Als je btw verlegd naar een andere ondernemer, dan bereken je geen btw maar zet je ‘btw verlegd’ op de factuur. Vervolgens zet je het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Dit is een nummer dat start met de landcode, bijvoorbeeld ‘NL000099998B57’. Ook vermeld je de vergoeding per btw-tarief.

Hoe verwerk je btw verlegd in de btw-aangifte? #

Als er naar jou btw is verlegd voor goederen of diensten die je gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten, mag je deze verlegde btw aftrekken. Bij de btw-aangifte vul je zowel de verlegde btw als de btw die je mag aftrekken in. Hierdoor hoef je uiteindelijk geen btw te betalen.

Het kan ook voorkomen dat jij de btw verlegd naar een ondernemer die in binnen- of buitenland is gevestigd. Als je kosten maakt als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden, kun je de btw die je over die kosten betaalt, aftrekken als voorbelasting.

Op de Belastingdienst vind je een aantal praktische voorbeelden van de verleggingsregeling (opent in nieuw tabblad) en de btw-aangifte.

Foutje gemaakt met de btw-verleggingsregeling? #

Als jij als leverancier de verleggingsregeling niet hebt gebruikt terwijl dat wel had gemoeten, heb je onterecht een factuur met btw verstuurd. Je moet deze btw dan toch aangeven en betalen aan de Belastingdienst.

Als jij als afnemer een factuur hebt gekregen met btw terwijl de verleggingsregeling geldt, dan mag je deze btw niet aftrekken als voorbelasting. Je moet dan om een gecorrigeerde factuur vragen bij de leverancier.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.