Correcties en suppleties via Moneybird

Vorig jaar maakten we het mogelijk om de btw-aangifte via Moneybird elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. Het is nu ook mogelijk correcties en suppleties via Moneybird te versturen.

Hoe werken correcties en suppleties in Moneybird? #

Allereerst moet je voor deze functie de btw aangifte via Moneybird versturen. Op deze manier weet Moneybird welke bedragen je al hebt aangegeven bij de Belastingdienst. Nadat je de eerste btw-aangifte in 2021 elektronisch hebt ingediend, houdt Moneybird bij of er wijzigingen in je administratie zijn met een boekdatum die ligt voor de einddatum van de btw-aangifte die al is gedaan.

Als je bijvoorbeeld op 10 januari 2021 de btw-aangifte van kwartaal 4 van 2020 doet, wordt vanaf 10 januari bijgehouden of je wijzigingen maakt met een boekdatum tot en met 31 december 2020. Omdat Moneybird dit automatisch controleert, hoef jij je hier niet meer mee bezig te houden.

Suppletie #

Correcties worden altijd automatisch meegenomen in de eerstvolgende aangifte, tenzij het limietbedrag op te betalen/ontvangen btw van 1000 euro wordt bereikt. Het is dan alleen mogelijk om een suppletie te doen. De correcties zijn in te zien tijdens het doen van de btw-aangifte. Natuurlijk kun je het ook zien in het overzicht van de btw-aangifte.

Moneybird maakt een melding als je suppletie kunt doen. Vervolgens kun je via Moneybird een suppletie indienen.

Dien de btw-aangifte via Moneybird in #

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Dien dan dus je btw-aangifte elektronisch in via Moneybird! Alleen dan kun je gebruik maken van correcties en suppleties via Moneybird. Doe je in januari btw-aangifte via Moneybird, maar heb je nog correcties uit een vorige periode? Lees dan hier hoe je dit op de juiste manier in Moneybird verwerkt.

btw-aangifte vanuit Moneybird

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.