Controle door de Belastingdienst

Als ondernemer bestaat er een kans dat je wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. Dit is één van de redenen waarom je een correcte boekhouding bij wilt houden. Een boekhouding houd je natuurlijk ook bij voor jezelf. Maar als je gecontroleerd wordt moet je boekhouding correct zijn. In dit artikel leggen we je meer uit over de controle door de Belastingdienst.

Wie controleert de boekhouding van zzp'ers? #

Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor je boekhouding. Je hoeft deze niet te laten controleren door een externe partij. Je bent echter wel verplicht om je boekhouding juist en op een correcte manier bij te houden. Je boekhouding moet volledig zijn, je moet je boekhouding minimaal zeven jaar bewaren en je boekhouding moet makkelijk te controleren zijn door de Belastingdienst. 

Eventueel kun je samenwerken met een boekhouder of accountant. Hij of zij controleert dan eens in de zoveel tijd je boekhouding. Zo weet je zeker dat je boekhouding correct is. 

Het kan zijn dat je boekhouding wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert een bedrijfsadministratie om te checken of je aan de regels houdt en om fraude te voorkomen. 

Hoe controleert de Belastingdienst? #

De Belastingdienst (opent in nieuw tabblad) heeft verschillende vormen van controleren. 

  1. Een boekencontrole
  2. Een bedrijfsbezoek
  3. Een waarneming ter plaatse.

De meeste controles vinden geautomatiseerd en op afstand plaats. Maar niet alle controles dus. Een boekenonderzoek wordt altijd vooraf aangekondigd. Een bedrijfsbezoek en waarneming vrijwel altijd. Je bent verplicht mee te werken aan een controle.

Wat controleert de Belastingdienst? #

Bij een boekenonderzoek worden je aangiften en administratie gecontroleerd. Bij een bedrijfsbezoek worden ook aangiften en administraties gecontroleerd. Daarnaast kan de Belastingdienst tijdens een bedrijfsonderzoek een specifieke aangifte controleren. Bij de waarneming ter plaatse is de Belastingdienst op zoek naar inzicht in de dagelijkse gang van zaken. 

Je ontvangt altijd een rapport van de bevindingen.

Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst je controleert? #

De kans dat je door de Belastingdienst wordt gecontroleerd is erg klein. Het is moeilijk aan te geven hoe klein deze kans is. Wel zijn er een aantal factoren die bepalen of je sneller wordt gecontroleerd.

  • Risicoselectie: De Belastingdienst gebruikt een risicoselectieprocedure om te bepalen welke aangiften worden gecontroleerd. Bedrijven en personen die een hoger risico lopen op fouten of onjuiste aangiften, worden vaker geselecteerd voor controle.
  • Branche: Ondernemers in bepaalde sectoren, zoals de bouw- en de horeca-industrie, worden vaker gecontroleerd vanwege de kenmerken en uitdagingen van die sectoren.
  • Voorgaande jaren: Ondernemers die in het verleden fouten of onjuistheden in hun aangiften maakten, hebben een hoger risico om in de toekomst te worden gecontroleerd.
  • Bedrijfsgrootte: Bedrijven met een grotere omzet of winst worden vaker gecontroleerd dan ondernemers met een kleinere omzet of winst.

Wat gebeurt er als je wordt gecontroleerd door de Belastingdienst en je boekhouding klopt niet? #

Als je wordt gecontroleerd door de Belastingdienst en je boekhouding klopt niet, kan dat ernstige gevolgen hebben. De Belastingdienst kan extra belastingheffingen opleggen als ze vermoeden dat te weinig belasting is betaald. De Belastingdienst kan tot vijf jaar terug belasting heffen.

Vermoedt de Belastingdienst fraude of nalatigheid, dan kunnen er strafrechtelijke vervolgingen komen en (hoge) boetes worden opgelegd. 

Daarnaast zijn er natuurlijk andere vervelende bijkomstigheden. Je bedrijf kan imagoschade oplopen. Doordat je je boekhouding moet corrigeren leidt dat tot administratieve lasten en tijdverspilling om de zaken recht te zetten.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.