Moneybird Preview: je volledige boekhouding in Moneybird

In de vorige preview artikelen hebben we je laten zien hoe je samenwerkt met je boekhouder, je administratie bijhoudt op je tablet en eenvoudig documenten opslaat in je administratie. In dit artikel vertellen we meer over het regelen van je volledige boekhouding in het nieuwe Moneybird. Dagelijks houd je zelf je administratie bij, je boekhouder of accountant kan snel meekijken en je adviseren bij complexere zaken.

Voor ondernemers is het nieuwe Moneybird nog steeds even eenvoudig in gebruik, we bouwen onze software nog steeds voor ondernemers. We hebben een aantal krachtige functies toegevoegd die belangrijk zijn voor een volledige boekhouding.

Periodeselectie op factuurregels #

Bij factuurregels op verkoop- of inkoopfacturen kun je nu een periode selecteren. Deze optionele periode geeft aan wanneer je het product gaat leveren of de dienst uitvoert.

Periode selectie op factuurregels

Voorbeeld van de factuur

In je boekhouding is er een verschil tussen de factuurdatum en de datum van levering. Dit is goed uit te leggen aan de hand van huur voor een kantoor. Stel je huurt een kantoor voor €100,- per maand, maar je verhuurder factureert dit één keer per kwartaal. Je ontvangt dan een factuur van €300,- op 1 januari voor de huur van het eerste kwartaal. In januari heb je dan hoge kosten, terwijl je in februari en maart geen kosten voor huur zou hebben. Door deze kosten netjes te verdelen over de maanden waarop ze van toepassing zijn, krijg je een veel beter beeld van de resultaten van je bedrijf.

Voorbeeld van de periode selectie in de resultatenrekening

Wanneer je een periode selecteert bij een factuurregel, zal Moneybird automatisch de bedragen verdelen over de geselecteerde periode. Dit is op de balans terug te vinden en heet “Vooruitgefactureerde kosten” of “Vooruitgefactureerde omzet”.

Memoriaaldocumenten #

Moneybird maakt op de achtergrond gebruik van dubbel boekhouden via journaalposten. Als ondernemer hoef je hier nooit over na te denken, omdat we dit volledig automatisch voor je doen. Er zijn echter situaties in je bedrijf waarin je zelf journaalposten wilt toevoegen, dat kan via een memoriaaldocument. Memoriaaldocumenten komen bijvoorbeeld voor bij het inboeken van loonjournaalposten, het afschrijven van investeringen, het toevoegen van een beginbalans en het afsluiten van een boekjaar. In veel gevallen zal een boekhouder of accountant deze dingen voor je regelen.

Memoriaaldocument

Bij het maken van een memoriaaldocument geef je aan welke bedragen op welke categorieën geboekt moeten worden. Je kunt eventueel een bijlage toevoegen zodat je ook het achterliggende document kunt bewaren. Wanneer je een jaarafsluiting toevoegt op 31 december, zal Moneybird automatisch het memoriaaldocument vullen met een goede jaarafsluiting.

Rapportages #

Een belangrijk onderdeel van het werk van een boekhouder of accountant, is het controleren van de boekhouding. In Moneybird zijn alle rapportages die hiervoor nodig zijn te vinden, zoals een resultatenrekening, balans en kolommenbalans.

Een groot voordeel van Moneybird is de combinatie van rapportages en brondocumenten. Moneybird slaat alle brondocumenten op, zo is elk bedrag te herleiden naar een originele factuur of bankafschrift. Door vanuit een rapport door te klikken op een bedrag, kun je snel inzoomen op de onderliggende bedragen.

Balans

Met de goede rapportage is het exporteren van de volledige boekhouding nooit meer nodig. Een boekhouder kan de volledige controle en jaarafsluiting in Moneybird doen. Alle rapportages met resultaten zijn vervolgens te exporteren naar Excel, PDF en Auditfile voor verdere verwerking in een jaarrekening of aangifte.

Wil je Moneybird ook proberen? Maak nu je Moneybird account aan en probeer het 60 dagen gratis!

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.