Rentabiliteit

Rentabiliteit vertelt je hoeveel je verdient op wat je hebt uitgegeven. Verdien je investeringen die je hebt gedaan weer terug? Met andere woorden, hoe winstgevend is jouw bedrijf? Hoe hoger het rendement, hoe eerder bijvoorbeeld een investeerder wil instappen of hoe meer succes je hebt bij het aanvragen van een lening.

Wat betekent rentabiliteit? #

Rentabiliteit geeft aan of een onderneming voldoende winstgevend is. Het geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. De rentabiliteit wordt berekend om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een onderneming. 

Stel dat je een elektrische fietsenwinkel hebt. Je investeert geld in zaken zoals huur, voorraad, en personeel. Aan het einde van de maand kijk je hoeveel geld je hebt verdiend met de verkoop van de fietsen. Als je meer geld hebt verdiend dan je hebt uitgegeven, dan is je onderneming rendabel - het maakt winst. Als je minder geld hebt verdiend dan je hebt uitgegeven, dan is je winkel niet rendabel - het maakt verlies.

Investeerders en aandeelhouders beslissen of ze in jouw bedrijf willen investeren op basis van de rentabiliteit. Als je bedrijf genoeg winst maakt, kan je op de lange termijn investeerders betalen (solvabiliteit) en heb je genoeg geld voor korte termijn verplichtingen, zoals het betalen van rekeningen (liquiditeit). Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor potentiële investeerders om aan boord te komen.

Hoe bereken je rentabiliteit? #

Je kan de rentabiliteit berekenen over je eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totale vermogen. Dit doe je met de gegevens uit je winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en je balans.

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) berekenen #

Op basis van de rentabiliteit eigen vermogen kan een bedrijf, investeerder of analist zien hoeveel rendement een investering in dat bedrijf oplevert. De REV toont een deel van de totale winstgevendheid van je bedrijf. Als je ook de rentabiliteit van vreemd vermogen berekent, krijg je een volledig beeld.

Rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) berekenen #

Wil je weten wat het vreemd vermogen je eigenlijk kost? Door het berekenen van de rentabiliteit vreemd vermogen zie je hoeveel rente jij als ondernemer betaalt over investeringen en/of leningen. 

Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) berekenen #

Met de rentabiliteit totale vermogen krijg je een duidelijk beeld van de algemene winstgevendheid van je bedrijf. Als je de rentabiliteit totale vermogen wilt berekenen, bekijk dan voor welk type bedrijf je dit doet. Voor zzp’ers, eenmanszaken en vof’s is de nettowinst, het salaris. Maar ook de tijd en inspanning die je als ondernemer in je bedrijf steekt, zijn belangrijk voor deze berekening. Daarom trek je een gewaardeerd loon van de nettowinst af.

Wat is een goede rentabiliteit? #

Of een rentabiliteit (RTV) goed of slecht is, hangt af van verschillende factoren, zoals de branche waarin het bedrijf actief is, het type bedrijf, de grootte en hoe lang het al bestaat. Jonge bedrijven kunnen tijdens de groeifase een lage rentabiliteit prima vinden, dus een lage winstgevendheid, terwijl erkende bedrijven streven naar een hoge rentabiliteit. De norm voor een acceptabele rentabiliteit is tussen de 5% en 10%. De uiteindelijke uitdaging is om de rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) zo laag mogelijk te houden (hoe goedkoper het vreemd vermogen is, hoe beter) en de rentabiliteit eigen vermogen (REV) zo hoog mogelijk te maken (dit maakt het bedrijf interessanter voor aandeelhouders).

Hoe verbeter je de rentabiliteit? #

Als de winstgevendheid van je bedrijf laag is, belemmert dit investeringen en daarmee een succesvolle groei van je bedrijf. Is je rentabiliteit lager dan 5%? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit te verbeteren.

Trek meer vreemd vermogen aan #

Je kunt overwegen om meer vreemd vermogen aan te trekken, waardoor je de rentabiliteit van je eigen vermogen vergroot. Dit staat ook wel bekend als het 'hefboomeffect'. Als je dit doet, let dan wel op dat elke euro aan totaal vermogen (RTV) meer oplevert dan een euro aan vreemd vermogen kost.

Verbeter de winstmarge op lange termijn #

Dit doe je door kosten te verlagen en geld in je bedrijf efficiënter te besteden. Onderzoek de mogelijkheden om slimmer in te kopen en maak het personeel attent op kostenbesparingen. Breng ook de algemene kosten in kaart, zoals huisvestings- en verzekeringskosten. Bekijk daarnaast of je de prijzen van je producten of diensten kunt verhogen, zodat je meer omzet draait.

Verbeter de omloopsnelheid van je vermogen (quick win) #

Een effectieve manier om de rentabiliteit te verbeteren, is de omloopsnelheid van het werkkapitaal te verhogen. Dit doe je door klanten sneller te laten betalen, je voorraad zo laag mogelijk te houden en met bijvoorbeeld leveranciers te bespreken of je ze iets later kan betalen.

Met de rentabiliteit bereken je hoe winstgevend jouw bedrijf is. Hoe hoger het rendement, hoe aantrekkelijker je bedrijf is voor investeerders of hoe groter de kans op succes bij het aanvragen van een lening. Je kan de rentabiliteit berekenen over je eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totale vermogen. Valt de winstgevendheid van je onderneming tegen? Geen paniek, gebruik de tips in dit artikel om de winstgevendheid te verbeteren.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.