Solvabiliteit

Als ondernemer wil je natuurlijk dat jouw onderneming financieel gezond is. Om te weten hoe de zaken ervoor staan, is het belangrijk dat je inzicht hebt in jouw financiële gegevens. In dit artikel vertellen je wat solvabiliteit betekent en hoe je het berekent.

Wat is solvabiliteit? #

Solvabiliteit laat de verhouding zien tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van je bedrijf.

Je eigen vermogen wordt berekend in de balans. Aan de linkerkant van de balans vind je je bezittingen, ook wel activa genoemd. Denk hierbij aan onroerend goed, voorraden en banksaldo. En aan de rechterkant vind je je schulden, ook wel passiva genoemd. Je eigen vermogen is je bezittingen, min je schulden. Lees hier meer over activa en passiva!

Het totale vermogen is het totaal van bezittingen van je bedrijf. Dit is gelijk aan het totaal van de schulden plus het eigen vermogen van een bedrijf. Dus het totaal aan de linkerkant van de balans (bezittingen) is gelijk aan het totaal van de rechterkant van de balans (totaal van eigen vermogen en schulden). Dit wordt ook wel ‘balanstotaal’ genoemd.

Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf in staat is om schulden op lange termijn te betalen. In bedrijfstermen betekent dit het voldoen aan verplichtingen die over een jaar of langer moeten worden terugbetaald. Denk aan lange termijn leningen, uitgestelde belastingverplichtingen of pensioenverplichtingen. Het kan dus zo zijn dat een organisatie wel eenvoudig kan voldoen aan de kortlopende schulden, maar niet op lange termijn. Dit zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf op de lange termijn financiële risico's loopt. 

Loes rekent iets uit met rekenmachine bij eurobiljet en geldmunten

Waarom bereken je solvabiliteit? #

Solvabiliteit komt meestal om de hoek kijken wanneer je als bedrijf een investering wil doen. Vaak kan een onderneming een grote investering niet helemaal uit eigen zak betalen. De meest voorkomende route is dan om naar de bank te gaan voor een lening. De bank zal echter een goede inschatting willen maken of jij in staat bent om de lening op korte of lange termijn terug te betalen. Oftewel, ze willen weten of jouw organisatie financieel gezond is. 

Laten we kijken naar een rekenvoorbeeld:

(Eigen vermogen €100.000 / totaal vermogen €125.000) = 0,8. 

Vermenigvuldig 0,8 met 100%, waardoor jouw solvabiliteitsratio uitkomt op 80. 

Dit betekent dat 80% van elke euro in jouw bedrijf eigen geld is.

Met een solvabiliteit van 80% is het bedrijf in staat om schulden op lange termijn af te lossen. De ondergrens van een goede solvabiliteit ligt op 25%. Is jouw solvabiliteit lager, dan wordt dit meestal gezien als een slechte solvabiliteit. 

Wat is een goede solvabiliteit? #

Een goede solvabiliteit betekent dat jouw bedrijf voldoende eigen vermogen heeft in vergelijking met de schulden. Het is alsof je een weegschaal in balans brengt, met je eigen vermogen aan de ene kant en je schulden aan de andere kant. Het geeft investeerders, klanten en leveranciers vertrouwen dat het bedrijf stabiel is en niet ineens failliet gaat. Een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% wordt over het algemeen als gezond beschouwd. Bij welk percentage een bedrijf gezond is, is afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is . 

Hoe verhoog je de solvabiliteit? #

Zit de solvabiliteit van jouw bedrijf op of onder de ondergrens van 25%? Dan is het verstandig om te kijken naar hoe je jouw solvabiliteit kan verbeteren. 

  1. Schulden verminderen: Dit is de meest directe manier. Door minder geld te lenen, of door bestaande leningen af te betalen, worden je totale schulden verminderd, wat op zijn beurt je solvabiliteit verbetert. 
  2. Winstgevendheid verbeteren: Winst is het geld dat je overhoudt na het betalen van alle kosten van je bedrijf. Hoe meer winst je maakt, hoe meer geld je kunt gebruiken om je schulden af te betalen. Dit kan betekenen dat je meer verkoopt, je prijzen verhoogt of je kosten verlaagt.
  3. Meer winst in eigen bedrijf houden: Wanneer je bedrijf winst maakt, kan je ervoor kiezen om een deel van die winst opnieuw te investeren in het bedrijf in plaats van het uit te betalen aan de eigenaren of aandeelhouders in de vorm van dividenden. Dit wordt ook wel het inhouden van winst genoemd. Deze ingehouden winsten verhogen het eigen vermogen van het bedrijf.
  4. Je klanten sneller proberen te laten betalen: Dit lijkt voor de hand liggend, maar is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Bij Moneybird kun je zelf instellen wanneer je je klant een herinnering stuurt voor een te betalen factuur.

Zorg voor financiële stabiliteit en wees voorbereid op de toekomst door aandacht te besteden aan de solvabiliteit van je onderneming. Een goede solvabiliteit, waarbij je voldoende eigen vermogen hebt ten opzichte van je schulden, creëert vertrouwen bij werknemers, investeerders en klanten. Gebruik de formule in dit artikel en bekijk hoe jouw solvabiliteit ervoor staat.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.