Moneybird opnieuw een Great Place to Work

‘Hoe moeten we dit nu evenaren?’ Dat was wat ik mij afvroeg afgelopen jaar. Vorig jaar scoorden we gemiddeld 94% op alle stellingen over goed werkgeverschap vanuit het onderzoek van Great Place to Work. Met deze score kwamen we zelfs in de top 10 van Best Small Workplaces van 2022 terecht. Het is ons gelukt om dit percentage gelijk te houden met opnieuw een percentage van 94% met een respons rate van 93%. En daar zijn we ontzettend trots op. We mogen ons in 2023 nog steeds een Great Place to Work noemen!

Wat is Great Place to Work?
Great Place to Work (opent in nieuw tabblad) is een organisatie die je helpt om een betere werkgever te worden. Om een goede werkgever te zijn is het volgens Great Place to Work belangrijk om vanuit twee perspectieven naar goed werkgeverschap te kijken: vanuit de medewerkers én vanuit de organisatie. Deze combinatie maakt het Great Place to Work-model uniek en vormt op die manier de leidraad om goed werkgeverschap te bouwen.

Waarom is zo’n certificaat belangrijk voor Moneybird?  #

We steken veel aandacht en energie in goed werkgeverschap en het bieden van een fijne werkomgeving. Dit gaat veel verder dan fijne arbeidsvoorwaarden. Het zit meer in vertrouwen, autonomie, respect, plezier en veiligheid. Deze pijlers geven we veel aandacht en hopen daardoor het werkplezier bij Moneybird te vergroten. Dat willen we ook graag uitstralen naar de markt, mede gezien de krappe arbeidsmarkt op dit moment. Door dit certificaat hopen we potentiële nieuwe collega’s te laten zien dat Moneybird echt een fijne werkplek is. Want we kunnen het natuurlijk wel roepen, een certificaat gaat net een stapje verder.

Nationale Benchmark #

Wat tof is aan de resultaten van het onderzoek van dit jaar, is dat je kan vergelijken met de Nationale Benchmark (opent in nieuw tabblad). In deze benchmark is het gemiddelde cijfer een 5,8. Dat is het rapportcijfer dat werkend Nederland geeft aan hun werkgever ten opzichte van de 9,4 die wij behaalden. Dit cijfer blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Trust Index™-vragenlijst (opent in nieuw tabblad) onder ruim 850 respondenten in Nederland. De Trust Index is een medewerkersonderzoek (opent in nieuw tabblad)en bestaat uit 60 stellingen over de mate van vertrouwen, trots en plezier in de organisatie. 

Voorbeelden van deze stellingen: #

 • Ik kan management iedere redelijke vraag stellen en krijg daar een eerlijk antwoord op.
  Moneybird 98% - Nationale Benchmark 56%
 • Management stelt vertrouwen in zijn medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen.
  Moneybird 100% - Nationale Benchmark 66%
 • Ik krijg opleidings- en/of ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden om professioneel te kunnen groeien.
  Moneybird 93% - Nationale Benchmark 62%
 • Promoties worden toegekend aan degenen die deze het meest verdienen.
  Moneybird 90% - Nationale Benchmark 30%
 • Mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht hun geslacht.
  Moneybird 100% - Nationale Benchmark 74%

Vorig jaar ten opzichte van dit jaar #

Afgelopen jaar hadden we een aantal ‘laagste’ scores waar we mee aan de gang zijn gegaan. En we zijn heel trots om te melden dat al deze speerpunten zijn verbeterd.

We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld drie maanden (okt-nov-dec) een energievergoeding van €500,- bruto bovenop het salaris uitbetaald. Dit om onze medewerkers tegemoet te komen rondom de grillige situatie van prijsstijgingen in de energiemarkt. Dat was zeker een unieke arbeidsvoorwaarde en het is fijn dat dat ook zo is ervaren. Uniek zijn in arbeidsvoorwaarden blijft lastig, aangezien iets het ene jaar ‘nieuw’ is en het volgende jaar als ‘normaal’ wordt ervaren.

Waar we het meest trots op zijn is de stelling: ‘Management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.’ Dat is er één die door het management goed is opgepakt. Er is een strategiedocument gekomen met een overkoepelende strategie, van waaruit ieder team zijn eigen strategie kon schrijven voor dat jaar. Dit gaf meer helderheid en duidelijkheid. Dat bleek ook uit de 98% score op deze vraag. 

Daarnaast verbeterden we op de volgende onderwerpen: #

 • Wij hebben hier speciale en unieke arbeidsvoorwaarden -> 66% naar 69% score.
 • Ik heb het gevoel dat ik eerlijk deel in de gerealiseerde winst -> 68% naar 72% score.
 • De wijze waarop wij een bijdrage leveren aan de maatschappij geeft mij een goed gevoel -> 72% naar 80% score.
 • Ik heb het gevoel dat ik hier een verschil maak -> 80% naar 81% score.
 • Management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen -> 82% naar 98% score.

Verbeterpunten 2023 #

Natuurlijk vallen er ook altijd zaken te verbeteren. In het dashboard van Great Place to Work kan je doorklikken naar de getallen achter de percentages. We hebben alles uitgesplitst in teams (minimaal vijf medewerkers per team) waardoor je de verschillen per team kan zien. Dit geeft mooie inzichten, het ene team is bijvoorbeeld veel kritischer op een bepaalde stelling dan een ander team. Het is interessant om met deze teams een gesprek te voeren over deze cijfers. Waarom scoort iets laag of juist hoog? En wat kunnen we doen om dit beter te doen. Datzelfde geldt voor het uitsplitsen naar leeftijd. Daar zie je ook verschillen in resultaten per leeftijdsgroep. Ook dat geeft inzicht. Komend jaar willen we dus meer inzoomen dan dat we ons richten op de ‘algemenere’ percentages.  

Maar voor nu valt er een feestje te vieren, want we zijn zeker weer enorm trots op de resultaten van afgelopen jaar. 

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.